Kamere

| Kamere

Time-Of-Flight Baslerova kamera

,

Baslerova Time-Of-Flight (ToF) kamera omogućava snimanje 2D i 3D podataka u jednoj datoteci. Baslerova ToF kamera nudi atraktivno rješenje za širok spektar aplikacija uključujući aplikacije [...]

Kamere za video nadzor

,

Basler je razvio kamere za korisnike u industriji za aplikacije koje zahtevaju superiorni kvalitet slike i odličan odnos cene i kvaliteta. Dostupni su i monohromatski [...]