Senzori

| Senzori

KONDUNIVO

, ,

Kondunivo® - Konduktivni prekidač nivoa Kondunivo® - Prekidač za detekciju nivoa se koristi za detekciju nivoa tečnosti ili mulja u zatvorenim ili otvorenim tankovima. Najčešća primena ovih nivo prekidača je zaštita od prepunjavanja ili kontrola pumpe za punjenje / pražnjenje. Nivo prekidač meri provodnost između elektroda ili između elektroda i metalnog zida rezervoara. Kada su [...]

CAPANIVO

, ,

Capacitivni Prekidač za Detekciju Nivoa Capanivo® nivo prekidač može se koristiti za detekciju nivoa velikog broja različitih čvrstih i tečnih materijala, kako za detekciju gornjeg tako i za detekciju donjeg nivoa. Senzor je izrađen od robusnog PPS materijala (Polyphenylene Sulfide) koji je pogodan i za aplikacije u industriji hrane, a takođe je otporan i na [...]

Pristupačan, pouzdan i jednostavan senzor slike

,

Takozvani senzor slike je u osnovi industrijski senzor sa ugrađenom kamerom, procesorom, optikom i osvjetljenjem. Nova serija In-Sight 2000 senzora slike objedinjuje moćno programsko okruženje In-Sight sa jednostavnim, cjenovno pristupačnim, senzorom slike. Zahvaljujući savršenoj kombinaciji alata i algoritama programskog okruženja In-Sight, te novim modularnim dizajnom, obrada slike je brza i jednostavna. Modularan dizajn omogućava brzu [...]

IR temperaturni senzori i termalne kamere

,

Tehnološki lider u oblasti u kojoj radi, Micro-Epsilon neprestano razvija senzore visoke preciznos i visokih performansi, mernu opremu, i sisteme za svoje korisnike. Micro-Epsilon grupa kompanija fokusirana je na različite tehnologije od kojih je svaka vodeća u svojoj oblasti . Uz tradicionalno vodeću poziciju u oblas merenja geometrijskih veličina i dimenzija sada su na raspolaganju [...]

Eddy current – senzori udaljenosti

,

Tehnološki lider u oblasti u kojoj radi, Micro-Epsilon neprestano razvija senzore visoke preciznos i visokih performansi, mernu opremu, i sisteme za svoje korisnike. Micro-Epsilon grupa kompanija fokusirana je na različite tehnologije od kojih je svaka vodeća u svojoj oblasti . Uz tradicionalno vodeću poziciju u oblas merenja geometrijskih veličina i dimenzija sada su na raspolaganju [...]

Viljuškasti senzori za detekciju

,

Viljuškasti senzori za detekciju veoma malih objekata (detekcija objekata dimenzija 0,05mm, sa histerezisom prekidanja od 20 mikrometara) sa visokom frekvencijom prekidanja. Viljuškasti senzori za pouzdanu detekciju svih vrsta etiketa: papirne etikete na papirnoj podlozi papirne etikete na prozirnoj podlozi prozirne etikete na papirnoj podlozi prozirne etikete na prozirnoj podlozi metalizirane etikete… Detekcija etiketa različitih debljina [...]

Magnetni senzori za cilindre

,

POTREBAN VAM JE SAMO JEDAN MODEL!!! BIM-UNT, univerzalni magnetni senzor, namijenjen je za SVE tipove cilindara i napravljen da pokrije SVE aplikacije. Bilo direktno ili zahvaljujući brojnim dodacima za montažu, ovaj senzor se može montirati na sve tipove standardnih cilindara. Malo, ali robusno kućište u IP67/IP69K izvedbi ispuniće zahtjeve i najzahtjevnijih aplikacija. Optimalno postavljeni robusni [...]

Kapacitvni senzori

,

Kapacitivni senzori namijenjeni su detekciji kako metalnih tako i materijala koji nisu metalni. Zbog te osobine oni rješavaju aplikacije koje nije moguće riješiti sa induktivnim senzorima. Različiti metali se podjednako dobro detektuju, dok udaljenost detekcije neprovodnih supstanci zavisi od njihovih dielektričnih konstanti. Pri rješevanju aplikacija sa kapacitivnim senzorima, na primjer detekcija nivoa, treba imati u [...]

Uprox+ Induktivni senzori

,

Induktivni senzori UPROX+ ne samo da nemaju feritno jezgro nego više nemaju ni klasične namotaje. Veoma je dobro poznat princip rada klasičnih induktivnih senzora: feritno jezgro, oko njega namotaj i elektronika koja čini oscilator. Pod uticajem elektromagnetnog polja, oscilator osciluje određenom amplitudom. U slučaju kada se u polju nađe neki metalni predmet on odvlači energiju [...]

Induktivni senzori

,

Kompanija Hans Turck je jedan od najvećih proizvođača induktivnih senzora. Dostupne su hiljade različitih modela za sve aplikacije u industriji. Standardni modeli, sa analognim izlazom, za podvodne aplikacije, za prehrambenu idustriju, Ex varijante za zonu 1 i zonu 2, modeli od specijalnih materijala hemijski otporni i mnogi drugi.