Leuze Electronic

| Leuze Electronic

Viljuškasti senzori za detekciju

,

Viljuškasti senzori za detekciju veoma malih objekata (detekcija objekata dimenzija 0,05mm, sa histerezisom prekidanja od 20 mikrometara) sa visokom frekvencijom prekidanja. Viljuškasti senzori za pouzdanu detekciju svih vrsta etiketa: papirne etikete na papirnoj podlozi papirne etikete na prozirnoj podlozi prozirne etikete na papirnoj podlozi prozirne etikete na prozirnoj podlozi metalizirane etikete… Detekcija etiketa različitih debljina [...]