Brojači

| Brojači

Brojači

,

Nove serije elektronskih brojača 772, 773, 774. Jednostavni za rukovanje, sa velikim izborom različitih funkcija, načina brojanja, skaliranja. Mogućnost podešavanja jačine pozadinskog osvetljenja. Ulazne frekvencije do 60 kHz. Dimenzija 48 x 48 mm. Različitite boje displeja. Mogućnost zadavanja do 3 preset vrednosti. Ugao vidljivosti 180 stepeni. IP65 sa prednje strane. Standardni elektronski brojači sa LED [...]