Project Description

Najnoviji predstavnik programske opreme SECOMEA v7.2, osim funkcije za detekciju uređaja, sada nudi i visok nivo zaštite za siguran daljinski pristup. Njihovo rješenje je nadmašilo zahtjeve najnovijeg sigurnosnog standarda IEC-62443, namjenjenih sigurnoj primjeni industrijskih sistema automatizacije i upravljanja. U Secomea-i su se predali istraživanju novodobnih prijetnji na internetu a sve kako bi zaštitili klijente i njihove mreže od potencijalnih neovlaštenih upada.

Zaštita od neovlaštenih upada

Nova sigurnosna ažuriranja programske opreme Secomea pružit će mnoge funkcionalnosti. Moći će se pogledati softverski kod sistema i testirati ga na sve poznate sigurnosne prijetnje i ranjiva područja. Secomea će također ispitati i one prijetnje koje predstavljaju samo hipotetski rizik. Obzirom na to, administratori i obični korisnici su dobili dobar alat za potpunu sigurnost sistema.

Programska oprema SECOMEA v7.2 također olakšava aktiviranje ili vraćanje HTTPS sigurnosnog certifikata na pretraživaču. Taj proces je obično zahtjevao IT sektor, međutim sada ga je moguće uređivati jednim klikom. Također i implementacija SSL i TLS kriptografskog protokola ne zahtjeva posebna znanja kao ni dodatne troškove.

Spremanje podataka na cloud server

Secomea je primila brojne zahtjeve za pohrenu podataka izravno na cloud server. Na temelju povratnih informacija razvili su funkcionalnost SiteManager Embedded, eliminirajući potrebu za dodatnim pretraživačem na mjestu korisnika. Cloud server zbog pomenute funkcionalnosti radi kao EasyLog Master, koji omogućuje jednostavnu konfiguraciju statičkih veza, učinkovitu kontrolu i pohranu podataka.

Potpuna mobilnost

Secomea je do sada nudila jednostavan daljinski pristup uređajima. Međutim, od sada je dostupan softver LinkManager za autentifikaciju korisnika pomoću SMS poruke. Ovaj softver je postavio temelje za razvoj usluga putem SMS poruka a u potpunosti je kompatibilan sa Windows 10 OS.

Pored klasičnog, Secomea nudi i LinkManager Mobile softver za pametne telefone. Do sada je, prije upotrebe, bilo potrebno postaviti virtualnu mrežu (VNC) putem treće aplikacije, ali se ta veza sada automatski uspostavlja u pregledniku pametnog telefona.