Project Description

Mjerna fotoćelija iz porodice ODS 10, dizajnirana je kao visoko-pouzdana posebno kada je riječ o mjerenju udaljenosti predmeta različitih materijala.

Postoje dva različita modela:

  • ODS 10 – senzor za mjerenje udaljenosti do 8m (u slučaju reflektivne površine i do 25m), analogni strujni ili naponski izlaz, a tu je i digitalni I/O link izlaz
  • HT 10 – fotoćelija za detekciju objekata na udaljenosti do 8m sa tri podesiva digitalna izlaza

Mjerna fotoćelija se može pohvaliti velikim rezervama snage (eng. power reserve) što omogućava sigurno mjerenje čak i kada je riječ o objektima različitih materijala kao što su drvo, metal, mat objekti, reflektirajući objekti. Također, fotoćeliju je veoma jednostavno instalirati čime se postižu veoma dobri rezultati u slučaju kada je mjerenje direktno ili pod velikim uglom.

Leuze ODS 10 ima tri različita načina povezivanja:

  • M12 konektor
  • kabl dužine 2000mm
  • 200mm kabl sa M12 konektorom

Senzor ODS10 opremljen je visokokontrastnim OLED displejem na kojem je ispisana vrijednost udaljenosti. Također ima vidljive LED diode za prikaz stanja digitalnih izlaza.

Senzor je namijenjen za korištenje u širokom temperaturnom opsegu od -40°C do 60 °C i odgovara klasi zaštite IP67 što znači da se može koristiti čak i u najzahtjevnijim okruženjima.

ODS10 je posebno pogodan za:

  • detekciju i mjerenje objekata u visoko-regalnim skladištima
  • zaštitu od sudara portalnih kranova s mostovima
  • kontrolu namotaja na valjcima
  • otkrivanje prisustva sanduka u visoko-regalnim skladišta