Project Description

Kontakteri serije K0 Austrijske kompanije Benedict trenutno su najmanji kontakteri na svijetu. Veoma su prikladni za ugradnju u male razvodne ormare odnosno za sva mjesta koja su prostorno veoma ograničena. Uprkos svojoj maloj veličini, pomoću adaptera ovi kontakteri mogu se montirati na standardnu DIN šinu širine 35 mm ili direktno na šinu širine 15 mm.

Dostupne su verzije sa različitim upravljačkim naponom:

  • AC: 24V, 42V, 110V, 230V, 400V.
  • DC: 12V, 24V, 48V.

Osnovna namjena:

  • Uključivanje malih potrošača električne energije i motora do 2,2 kW.
  • Promjena smjera okretanja, kombinacija kontaktera sa ugrađenom mehaničkom blokadom za sprečavanje istovremenog prebacivanja oba smjera.
  • Kontrola uređaja u automatizaciji.
  • Dostupni su sa pomoćnim kontaktima u svim kombinacijama: 2NO + 2NC, 1NO + 3NC, 3NO + 1NC.

S tim da je udaljenost između kontakata veća od 3 mm, kontakteri serije K0 takođe zadovoljavaju IEC 60335-1 standard.

Tehničke karakteristike