Project Description

IO-Link pojednostavljuje konfiguraciju senzora u zahtjevnim aplikacijama te uz preventivno održavanje povećava pouzdanost sistema

Turck predstavlja novu seriju BCT kapacitivnih senzora sa IO-Link interfejsom. IO-Link olakšava prebacivanje postavki za aplikacije u kojima je potrebno vršiti detekciju nivoa. Parametrima senzora se može pristupiti putem softvera Pactware ili putem IO-Link linije za komunikaciju. Na ovaj način, postavljanje parametara za zahtjevne aplikacije je pojednostavljeno. Omogućeno je i direktno praćenje vrijednosti te dijagnostika senzora što je posebno važno u trenutku kada do senzora dođe prljavština pa za posljedicu imamo lažna očitanja sa senzora. Pored ovoga, senzor se može konfigurisati i putem “Teach” tipke ili “Teach” signala, čime se onemogućava zloupotrebljavanje pristupa parametrima senzora.

Kapacitivni senzori BCT sa IO-Link priključkom pruža mogućnost preventivnog održavanja. Senzor također preko IO-Linka šalje signale ukoliko temperatura senzora prelazi kritičnu vrijednost, prati i izvještava o stanju napajanja tako da korisnik može uočiti gubitak snage te poduzeti odgovarajuće mjere prije nego se sistem sam isključi.

BCT kapacitivni senzor posjeduje IP67 nivo zaštite i dostupni su u četiri varijante. Varijanta sa obloženim M18 kućištem i dometom od 5 mm i M30 kućište sa dometom od 10 mm. Varijanta sa neobloženim kućištem povećava domet za 50%. Obje varijante su dostupne sa i bez “Teach” tipke.