Project Description

Turck predstavlja novi kompaktni interfejs modul TBEN-LRFID i zaštitu TBEN-S-RFID IP67 za povezivanje RFID sistema i Ethernet mreže. Pročitani UHF ili HF podaci se putem multiprotokolnog modula preko PROFINET, Ethernet/IP ili Modbus TCP protokola prenose na kontroler. Pored toga, na modul se mogu povezati dodatni senzori i aktuatori, tako da je modul vrlo pogodan za renoviranje postojećih objekata. Obzirom da modul posjeduje IP67 nivo zaštite, to priključni ormari nisu potrebni što dodatno pojednostavljuje instalaciju i ožičavanje sistema.

Ultrakompaktni RFID modul TBEN-S pojednostavljuje integraciju sa PLC okruženjem, obzirom da se podaci prenose direktno preko konvencionalnih I/O. Pored dva ostrva, RFID TBEN-S modul može biti povezan sa još četiri senzorska ili aktuatorska ostrva putem univerzalnih digitalnih I/O. Iako jako mali (32 mm širine) TBEN-S-RFID nudi dovoljno kapaciteta. Sposobnost otkrivanja više od 100 UHF podataka izvodi se brzo i jednostavno kao i pisanje 8 KB HF podataka. Napajanje i mrežne veze ostvaruju se putem M8 konektora.

TBEN-L varijanta modula, koji je programiran sa CoDeSys paketom, nešto je veći ali također sadrži i funkcije kontrolera tako da lokalno može obraditi prikupljene RFID podatke a zatim ih proslijediti kontoleru na periferiji. Korisnik može postaviti CoDeSys modul TBEN-LX-4RFID-8DXP-CDS na jednom od Ethernet komunikacijskih protokola – PROFINET, Ethernet/IP ili Modubus TCP. TBEN-L radi na 800 MHz CPU sa 128 MB DD3 RAM-a. Također ima 256 MB flash memorije. TBEN-L moduli su na Ethernet povezani preko M12 konektora a napajanje je izvedeno preko 7/8″ konektora.