Project Description

Tehnološki lider u oblasti u kojoj radi, Micro-Epsilon neprestano razvija senzore visoke preciznos i visokih performansi, mernu opremu, i sisteme za svoje korisnike. Micro-Epsilon grupa kompanija fokusirana je na različite tehnologije od kojih je svaka vodeća u svojoj oblasti . Uz tradicionalno vodeću poziciju u oblas merenja geometrijskih veličina i dimenzija sada su na raspolaganju visoko sofisticirani senzori boja, senozori za beskontaktno merenje temperature, industrijski endoskopi..

Enkoderi sa poteznom sajlom

– Merni opseg od 50mm do 50m
– Visoka preciznost i tačnost
– Veoma kompaktan dizajn
– Analogni strujuni ili naponski, potenciometarski izlaz
– Inkrementalni, SSI, CANopen, Profibus, Paralelni interfejs

Tipične aplikacije
– Velike daljine
– Teški industrijski uslovi