Project Description

Sa Data Collection Module (DCM) prikupljajte, obrađujte, optimizirajte i pohranjujte podatke izravno s uređaja povezanih sa SiteManager-om na IoT colud. Iskoristite isplativo, sigurno i jednostavno rješenje za praćenje trendova i izvršite preventivno i prediktivno održavanje na temelju stvarnih podataka.

Prikupljajte podatke na rubu mreže

Data Collection Module (DCM) proizvođača Secomea je nadogradnja SiteManager modula, koji sadrži napredne tehnologije prikupljanja podataka na rubu mreže (Edge Data Collection Gateway).

Sa DCM-om možete prikupljati podatke sa uređaja povezanih na SiteManager. Nakon obrade, optimizirani podaci se šalju na IoT cloud. U slučaju prekida veze ne morate brinuti o vašim podacima! DCM pohranjuje podatke u lokalnu memoriju i šalje ih na cloud čim se veza ponovo uspostavi.

PROČITAJTE PRIMJERE IZ PRAKSE

Prednosti DCM Secomea

SECOMEA Data Collection Cloud – DCC

Data Collection Cloud (DCC) je colud rješenje koje omogućava prikupljanje, obradu, prikaz i dalju upotrebu podataka dobivenih sa udaljene lokacije u stvarnom vremenu. Unaprijed pripremljeni moduli za izračun općih performansi opreme (OEE), sa dugotrajnom analizom podataka, omogućavaju da predvidite rad mašina u budućnosti.

Karakteristike DCC-a:

 • Uzimaju se u obzir trenutne i potencijalne potrebe prikupljanja podataka
 • Prikupljanje podataka i daljinski pristup s jednog uređaja
 • Vizualizacija podataka u stvarnom vremenu i OEE proračun
 • Predviđa potrebe u budućnosti
 • Pohrana na cloud do 3 miliona tačaka po DCM-u
 • Sigurnosni certifikat

Primjena DCC-a

Održavanje na daljinu

 • Dijagnostika
 • Programiranje PLC-a
 • HMI i ostali uređaji

Prediktivno održavanje

 • unaprijed pripremljeni moduli za OEE proračun omogućavaju predviđanje kvarova mašina

Preventivno održavanje

 • Pristup kontrolnoj ploči na cloud-u ili decentraliziranom SCADA web interfejsu za upravljanje i nadzor

OEE (Overall Equipment Efficiency)

Secomea DCC sadrži unaprijed pripremljeni modul za proračun učinkovitosti opreme općenito (OEE). OEE je standardizirana mjera proizvodne produktivnosti i određuje postotak iskorištenosti proizvodnih kapaciteta.

OEE 100% znači: 100% kvaliteta (samo dobri dijelovi), 100% performanse (rad pri punoj brzini, bez sporih ciklusa ili kratkih zaustavljanja) i 100% dostupnost (na vrijeme, bez neplaniranih zaustavljanja i popravaka).

Želite li znati više?

Ukoliko želite znati više budite slobodni i kontaktirajte nas na već poznate mail-ove.

info@tipteh.ba
nadir.durmic@tipteh.ba
ognjen.petric@tipteh.ba
sevko.imamovic@tipteh.ba
emir.hajdukovic@tipteh.ba