Project Description

PHYTON senzori slike proizvođača ON Semiconductors su jedni od moćnijih senzora slike u oblasti vision sistema. Basler acA1300-200um uz odličan kvalitet slike i velike brzine prenosa pogodna je za zadatke kao što su kontrola kvalitete u industriji poluprovodnika.

Sam senzor slike još uvijek nije garancija dobrog kvaliteta slike. Kvalitet zavisi od periferne elektronike kamere u kojoj je senzor ugrađen. Za usporedbu, snimljene su slike testnog objekta sa kamerom Basler acA1300-200um i dvije konkurentne USB 3.0 kamere. U svim kamerama je ugrađen isti senzor, Phyton 1300 kompanije ON Semiconductor. Poređenje je pokazalo relativno velike razlike u kvalitetu slike, bez obzira na činjenicu da je ugrađen isti senzor slike.

Rezultati testiranja:

http://www.tipteh.si/wp-content/uploads/2016/09/Basler-Test.png