Project Description

Beskontaktno 3D mjerenje pomoću machine visiona inovativan je mjerni sistem. Nastao je kao rezultat suradnje između Photonea i Adaptive Visiona, lidera u svom polju. Sa svojom 3D opremom za machine vision, Photoneo efikasno brine o većoj efikasnosti i optimizaciji procesa proizvodnje i montaže proizvoda. Neophodni su posebno u automobilskoj, logističkoj i elektroničkoj industriji, kao i u industriji hrane i lijekova.

Kompanija Adaptive Vision sa svojim vrhunskim softverom omogućava brzo i jednostavno kreiranje machine vision aplikacije. Možete iskoristiti biblioteku unaprijed postavljenih modula i umjesto detalja programskog jezika, više vremena preostaje za optimizaciju logike aplikacije machine visiona.

Brzo beskontaktno mjerenje s mnogo kontrolnih tačaka

Mjerni sistem će vam omogućiti bržu kontrolu objekata. Imaćete prednost posebno u slučaju kada trebate izmjeriti nekoliko kontrolnih točaka na mjernom objektu, npr. prilikom provjere ravnosti površine. Za precizna mjerenja neće vam biti potrebno pomjeranje predmeta ili mjerni sistem, stoga će vam mehanički raspored cjelokupnog mjernog sistema biti puno lakši.

Primjer mjerenja:

(A)point of cloud snimljen 3D skenerom(B)point of cloud u softverskom okruženju(C)point of cloud kontrolne tačke

Karakteristike mjernog sistema za beskontaktno merenje

Dostupne su različite veličine Photoneo PhoXi 3D skenera. Moguće je prilagoditi maksimalnu veličinu sistema kontrole vašim potrebama. Raspon područja rada kontrolne površine je između 118 x 78 mm i 1954 x 1459 mm.

Fleksibilni sistem mjerenja omogućit će vam beskontaktno mjerenje proizvoda različitih oblika i dimenzija, pritom ćete se i dalje moći pouzdati u visoku tačnost i ponovljivost mjerenja.

Pomoću softverskog okruženja Adaptive Vision Studio kompanije Adaptive Vision moći ćete iskoristiti brojne mogućnosti za prikazivanje, obradu i prijenos snimljenih mjerenja putem različitih komunikacijskih protokola, kao što su:

  • Modbus,
  • TCP / IP,
  • PROFINET.

Grafički interface programa također je prilagodljiv vašim potrebama.