Project Description

Svi uređaji kompanije Benedict GmbH proizvedeni su i testirani u skladu sa važećim međunarodnim specifikacijama kao što su VDE, BS, IEC preporuke i standardi IEC 947 i EN 60947.

KONTAKTERI
 • Mikro-kontakteri K0
 • Mini-kontakteri K1
 • Kontakteri K3
 • Kontakteri za kompenzaciju reaktivne energije
 • Kontakteri za fotonaponske instalacije
 • Monotni kontakteri – kombinacije
 • Modularni kontakteri
 • Dodatni pomoćni kontakti
 • Dodatna oprema

 

 

GLAVNI PREKIDAČI
 • ON – OFF
 • Za montažu na šinu sa spojnicom za vrata
 • Za montažu na panel
 • U kompaktnom plastičnom kućištu
 • Različite izvedbe i kombinacije
 • Dodatna oprema
GREBENASTI PREKIDAČI
 • ON – OFF
 • Za montažu na šinu sa spojnicom za vrata
 • Za montažu na panel
 • U kompaktnom plastičnom kućištu
 • Različite izvedbe i kombinacije
 • Dodatna oprema
MOTORNI ZAŠTITNI PREKIDAČI
 • Ručni prekidači za zaštitu motora
 • Izvedbe sa rotacijskim tasterom
 • U kompaktnom plastičnom kućištu
 • Dodatna oprema
KAPACITIVNI KONTAKTERI
 • Kontakteri za kompenzaciju reaktivne energije
 • Dodatni pomoćni kontakti
 • Različite izvedbe i kombinacije
 • Dodatna oprema
RUČNI MOTORNI PREKIDAČI
 • Ručni startni prekidač
 • Pomoćni kontaktni blokovi
 • Skretnice
 • Podnaponski elementi
 • Kompaktna kućišta
KOMANDNA OPREMA
 • Signalna svjetla
 • Tasteri za gašenje na zaključavanje
 • Komandni tasteri
 • Komandni prekidači
 • Prekidači sa zaključavanjem
 • Kontaktni blokovi
 • Montažna oprema