Project Description

Benedict je dodao mini DC prekidače i prekidače za isključivanje solarnih panela, kako bi isključio DC / AC rastavljače iz solarnih panela. Njihovi fotonaponski prekidači su opremljeni DC izolacijom koja ispunjava zahtjeve propisane fotonaponskim standardom IEC 60364-7-712.

Sigurno upravljajte fotonaponskim sistemima

Mini prekidači DC za Benedict LSM seriju obezbjeđuju pouzdano prebacivanje do 25A na 1500V u DC21B (DC-PV1) kategoriju. Dizajn prekidača i izbor materijala obezbjeđuje pouzdan rad bez oksidacije i zagrijavanja kontakata.

Prekidači su opremljeni sa 2 ili 4 izmjenjiva pojedinačna kontakta. Sa paralelnim ili serijskim vezivanjem kontakata, njihova nosivost se može dodatno povećavati. Brzina ručnog prebacivanja prekidača ne utiče na ponašanje kontaktora pri radu.

Photovoltaic prekidači i njihova svojstva

  • pouzdano prebacivanje do 25A na 1500V u kategoriji DC21B (DC-PV1),
  • opruga u prekidaču omogućava brzo prebacivanje i skraćuje prelazni interval,
  • mala dimenzija prekidača za aplikacije sa ograničenim prostorom,
  • kontaktni prekidači dodatno su zaštićeni od oksidacije,
  • različiti modeli za svaku aplikaciju.