Kompanija Unitronics je među vodećim svjetskim kompanijama na području lako-programibilnih OPLC kontrolera (PLC + HMI). Portfolio obuhvata alfanumeričke i grafičke zaslone osjetljive na dodir (touchscreen) u kombinaciji sa močnim kontrolerom, za sekventne i regulacijske algoritme. Za daljinsku komunikaciju pored Ethernet-a imaju i GSM/GPRS modemi. Programski paket za razvoj aplikacija je besplatan.

Kontroleri, regulatori i komunikacije:

Proizvodi