Turck je vrhunski proizvođač: induktivnih senzora, magnetno-induktivni senzora (za pneumatske cilindre), kapacitivnih senzora, ultrazvučnih senzora, kontrolera protoka i pritiska, izolacionih pojačala i barijera, decentralizovanih ulazno/izlaznih modula za industrijske interfejse, industrijskih RFID sistema.

Kontroleri, regulatori i komunikacije:

Oprema za logistiku:

Atex oprema:

Senzori:

Proizvodi