LIMATHERM je višestruko sertifikovani proizvođač temperaturnih senzora: na raspolaganju su svi tipovi otpornih senzora i termoparova.
Kompanija ima proizvodnju koja može da odgovori na specifične zahtjeve klijenata, a koji su u vezi sa opsegom, procesom ili načinom ugradnje i obezbjeđuje servis za proizvode iz svoje ponude, kao što su temperaturni senzori, električni termometri, temperaturni transmiteri, temperaturni kalibratori i standardni termometri.
Temperaturni senzori LIMATHERM odgovaraju potrebama različitih industrijskih grana gdje se koriste visokorizični gasovi i gdje ima zapaljive prašine.

Senzori:

Atex oprema:

Transmiteri:

Ostali proizvodi:

Proizvodi