Hengstler je vodeći evropski proizvođač sa dugogodišnjom tradicijom na području proizvodnje industrijskih komponenti za brojanje u automatizaciji kao što su inkrementalni enkoderi, absolutni rotacioni enkoderi, brojači, sigurnosni releji, pisači…

Kontroleri, regulatori i komunikacije:

Senzori:

Proizvodi