Američka kompanija Cognex je specijalizovana za područje vision sistema i čitanja barkodova i 2D kodova. Kompletan portfolio proizvoda, od jednostavnih vision senzora do inteligentnih vision sistema omogućavaju optimalan izbor u skladu sa vašim zahtjevima. Ručni i fiksni čitači 1D i 2D kodova mogu čitati i najzahtjevnije (čak i DPM) kodove u formatima Datamatrix, Pharmacode, QR Code, Code 128, Code 39, EAN….

Oprema za logistiku:

Vision sistemi:

Proizvodi