Senzor je uređaj koji pretvara vrijednost posmatranog ili mjerenog parametra u električni signal. Induktivni senzori služe za detekciju metalnih predmeta, te prisustvo pretvaraju u digitalni ili analogni signal. Fotoćelije imaju veliki dijapazon upotreb, jer s njima možemo detektovati sve vrste materijala. Laserski mjerači udaljenosti su namjenjeni preciznom mjerenju udaljenosti do predmeta.Pirometri su senzori za beskontaktno mjerenje temperature.
Zvučna imena proizvođača kao što su TURCK, LEUZE, SCHMERSAL, HENGSTLER i MICRO-EPSILON su garancija za pouzdan rad Vaših uređaja.

Novosti