Project Description

Odnedavno smo proširili našu paletu prodajnih proizvoda sa Limatherm temperaturnim sondama. Od sada u ponudi imamo sve tipove temperaturnih senzora, a u nastavku će biti pobrojane samo osnovne grupe.

Senzori sa glavom

 • Zamjenljivi mjerni inserti,
 • Temperaturni opseg -200…+1200 °C,
 • Pt100, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni1000, T, N, K, J,
 • Zaštitni plašt: 50…2000 mm,  Ø 3, 4.5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 20, 22, 24 mm,
 • Procesna konekcija:M20x1.5, M27x2, G1/2, G3/4, G3/8, G1, 1/2 NPT,
 • Električna konekcija: 2, 3 ili 4 žice,
 • Senzorski element: Ø 3, 4, 5, 6, 8, 12, 15 mm.

Senzori za mjerenje temperature djelova opreme i mašina

 • Mjerni opseg: -200… 600 °C,
 • J, K, Pt100, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni1000, T, N,
 • Procesna konekcija: G1/2, G1/4, G1/8, G3/8, M10x1, M12x1, M12x1.25, M12x1.5, M12x1.75, M14, M14x1.5, M16x1.5,
 • Električna konekcija: 2, 3 ili 4 žice,
 • Senzonski element: Ø 3, 3.6, 4, 4.2, 5, 6, 7, 8 mm.

Senzori specijalne namjene

 • Senzori sa mjerenje potrošnje toplotne energije i toplotne sisteme,
 • Temperaturni senzori za industriju hrane,
 • Temperaturni senzori za agresivne sredine,
 • Temperaturni senzori za tečne metale i legure tečnih metala,
 • Temperaturni senzori za brodogradilišta,
 • Temperaturni senzori za HVAC aplikacije.