Project Description

Induktivni senzori UPROX+ ne samo da nemaju feritno jezgro nego više nemaju ni klasične namotaje. Veoma je dobro poznat princip rada klasičnih induktivnih senzora: feritno jezgro, oko njega namotaj i elektronika koja čini oscilator. Pod uticajem elektromagnetnog polja, oscilator osciluje određenom amplitudom. U slučaju kada se u polju nađe neki metalni predmet on odvlači energiju oscilatoru i amplituda oscilatora opada.

Preko komparatora (unosi histerezis) i pojačavača generiše se izlazni signal. Za razliku od ovog klasičnog principa uprox unduktivni senzor nema feritno jezgro nego 3 namotaja koji su postavljeni jedan pored drugog. Srednji namotaj je emiterski i on stvara elektromagnetno polje. Preostala 2 namotaja primaju ovo EM polje, ali prednji namotaj ima nešto veću induktivnost. Kada senzor nije pobuđen nekim spoljnim predmetom, u oba prijemna namotaja indukuje se određeni napon, ali je on viši u prvom nego u trećem namotaju.

Kada je senzor pobuđen nekim metalnim predmetom u tom predmetu se indukuju vrtložne struje koje onda stvaraju povratno magnetno polje koje utiče na prijemne namotaje tako što im obara napon. Smanjenje napona na zadnjem namotaju je manje jer je on udaljeniji od predmeta od prvog namotaja koji je bliži metalnom predmetu. Na prvom namotaju ovo smanjenja napona je izraženije. Kako se predmet približava razlika napona na prvom i trećem namotaju se smanjuje i u momentu kada se ovi naponi izjednače oscilator počinje da osciluje. To je SWITCHING POINT. Kako predmet nastavlja da se približava senzoru oscilator osciluje sa većom amplitudom jer je napon na trećem namotaju veći nego napon na prvom namotaju.
Ovakav princip rada rezultovao je brojnim prednostima od kojih posebno ističemo FAKTOR 1 za sve metale. Dakle svi metali se detektuju sa podjednakom osetljivošću. Dok klasični feritni induktivni senzori podrazumevaju faktor korekcije za sve neferomagnetne metale (primer Aluminijum 0.4 x domet u odnosu na gvožđe, bakar još i manje) uprox senzori ne znaju za ovu razliku i sve metale detektuju podjednako.

UPROX+ generacija primenjuje sve ove prednosti i dodatno povećava domet senzora. Zahvaljujući novim tehnološkim postupcima već standardni senzori imaju IP68 zaštitu. Pored ovoga dostupne su i kombinacije – varijante senzora koji detektuju samo feromagnetne materijale dok neferomagnetne uopšte ne detektuju (FE tip), varijante koje detektuju samo neferomagnetne metale dok feromagnetne potpuno ignorišu (NF tip).