Project Description

Tehnološki lider u oblasti u kojoj radi, Micro-Epsilon neprestano razvija senzore visoke preciznos i visokih performansi, mernu opremu, i sisteme za svoje korisnike. Micro-Epsilon grupa kompanija fokusirana je na različite tehnologije od kojih je svaka vodeća u svojoj oblasti . Uz tradicionalno vodeću poziciju u oblas merenja geometrijskih veličina i dimenzija sada su na raspolaganju visoko sofisticirani senzori boja, senozori za beskontaktno merenje temperature, industrijski endoskopi..

– Merni opseg od 25 do 245mm (kraj mernog opsega na 125 do 600mm)
– Izuzetna brzina merenja od 256kHz
– Izuzetna (apsolutna) tačnost
– Rezolucija počevši od 4μm
– Kompaktni dizajn
Tipične aplikacije
– Merenje kontura, pozicioniranje, detekcija ivice, on-line merenje širine trake, merenje šrine i dubine procepa, inspekcija vara, vođenje robota za varenje