Project Description

U proizvodnim pogonima se često javljaju potrebe za senzorima koji prevazilaze mogućnosti standardnih fotoćelija, a koji su podjednako pristupačni i jednostavni za montažu i podešavanje.

Apsolutni svjetski lider u oblasti vision senzora je Cognex-ov model Checker koji je u okviru jednog senzora objedinio kameru, procesor, sočivo, Input/Output mogućnosti za detekciju i inspekciju do 6000 proizvoda u minuti, i sve to u IP67 industrijskom kućištu dimenzija obične fotoćelije. Senzor je stand alone, tj. za funkcionisanje ne zahteva PC, već funkcioniše potpuno isto kao i svaki drugi foto senzor.
Checker je user-friendly rješenje koncipirano tako da sva podešavanja mogu obaviti operateri na liniji, tako da jedan senzor može pokriti puno različitih formata proizvoda na jednoj liniji, gdje se inspekcijski zadaci za svaki pojedinačni format mogu sačuvati u memoriji senzora i kasnije ponovo pozvati iz memorije. Cognex-ova prednost je što nudi kompletan paket tj. i sam senzor, ali i svu prateću opremu (sočiva, kablovi, osvetljenje, HMI operatorski paneli). Cognex je jedini proizvođač koji sa svu svoju opremu opciono nudi garanciju od 3 godine, kao i hot-swap zamjenu svih uređaja u toku garantnog roka.
Tipteh pored vision senzora nudi i usluge kompletnog projektovanja i instalacije ovih sistema u industrijskim inspekcijskim aplikacijama. U slučaju da se ukaže potreba za rješavanjem bilo kakve inspekcijske aplikacije, naši inženjeri su na raspolaganju da obiđu proizvodne pogone, sagledaju mogućnosti za realizaciju aplikacije, odrade studije izvodljivosti sa pouzdanim parametrima za realizaciju i to predstave krajnjem investitoru. Naše reference su brojne u svim granama industrije (farmacija, industrija hrane i pića, pakovanja, auto i duvanska industrija…).

checker3