Logistička oprema za brzu i pouzdanu identifikaciju proizvoda, poluproizvoda i sirovina je od ključne važnosti za nesmetanu proizvodnju ili bilo koji poslovni proces unutar neke kompanije. U ovom segmentu možemo ponuditi ručne, fiksne i bežične čitače barkodova i 2D kodova, kao i industrijske skenere, RFID identifikacijske sisteme i ostalu opremu za identifikaciju.
Iskustvo naših stručnjaka i naših principala (COGNEX, MINDEO, LEUZE, TURCK, AXICON) su garancija za dobru i sigurnu kupovinu.

Novosti