Senzori

| Senzori

Magnetni senzori za cilindre

,

POTREBAN VAM JE SAMO JEDAN MODEL!!! BIM-UNT, univerzalni magnetni senzor, namijenjen je za SVE tipove cilindara i napravljen da pokrije SVE aplikacije. Bilo direktno ili [...]

Kapacitvni senzori

,

Kapacitivni senzori namijenjeni su detekciji kako metalnih tako i materijala koji nisu metalni. Zbog te osobine oni rješavaju aplikacije koje nije moguće riješiti sa induktivnim [...]

Linearni senzori položaja

,

Na potpuno istom principu kao i senzori ugla prvobitno su razvijeni linearni senzori položaja serije LI. Pokrivene su dužine do jednog metra. Maksimalna udaljenost rezonatora [...]

Induktivni senzori ugla

,

Induktivni senzori ugla funkcionišu na novom mjernom principu. Za razliku od klasične detekcije magneta induktivni senzori položaja rade na principu induktivne RLC sprege. Senzor je [...]

Uprox+ Induktivni senzori

,

Induktivni senzori UPROX+ ne samo da nemaju feritno jezgro nego više nemaju ni klasične namotaje. Veoma je dobro poznat princip rada klasičnih induktivnih senzora: feritno [...]

Induktivni senzori

,

Kompanija Hans Turck je jedan od najvećih proizvođača induktivnih senzora. Dostupne su hiljade različitih modela za sve aplikacije u industriji. Standardni modeli, sa analognim izlazom, [...]

Laserski skener sa plavom svjetlošću

, ,

Laserski skener za beskontaktno mjerenje dimenzija Najnoviji laserski skener kompanije Micro Epsilon kao izvor koristi plavo lasersko svjetlo talasne dužine od 405 nm. Plavo lasersko [...]