Senzori

Home » Senzori » Page 4

Interfejs tehnologija

, ,

U skladu sa aktuelnim regulativama postoje različiti načini koji električne uređaje čine bezbjednim za eksploataciju u eksplozivnim sredinama. Primjeri su sljedeći (u zagradama su oznake važećih regulativa koje uređuju pojedinačne oblasti): potapanje uređaja u specijalna ulja tako da eksplozivna sredina iznad nivoa ulja ne može biti pobuđena (EN 50015) kućišta pod pritiskom većim od ambijentalnog [...]

Fotoelektrični senzori

,

Preko svog partnera američke firme Banner engineering, Turck nudi i fotosenzore za sve tipove aplikacija u industriji. U ponudi su hiljade senzora različitih tipova: predajnoprijemni, retroreflektivni, difuzioni, fiber… Najpopularnije serije su Q45, S18, QS18, Q20, Q25, S30…

Ultrazvučni senzori

,

Kontrola materijala prilikom odmotavanja ili namotavanja na kotur. Tipična primjena ultrazvučnih senzora za aplikacije u teškim uslovima gdje optoelektronika ne može raditi. Kontrola namotavanja sa kotura tkanina, limova, papira, folije... Kontrola nivoa u otvorenim sudovima na pokretnim trakama. Detekcija potpuno prozirnih objekata u najtežim uslovima rada. [...]

Senzori za kontrolu protoka

,

Zadaci: Zaštita pumpi od rada na suho Detekcija curenja fluida Kontrola podmazivanja u hidraulici Prisustvo fluida za dezinfenkciju Detekcija protoka agresivnih medija Fluidi visoke viskoznosti Ex zona Higijenski standardi Ventilacija – protok vazduha Protok rashladne tečnosti Princip rada: Kalorimetrijski princip rada. Unutar senzora nalaze se dva temperaturno zavisna mjerna otpornika koji su povezani u most. [...]

Temperaturni senzori

,

TS serija Tačnost ±0,2% Kućište koje se rotira (TS-500) ili fiksno (TS-400) Veza sa temperaturnim sondama (TP serije) preko muškog M12 konektora Kućište od nehrđajućeg čelika 1.4305 (AISI 303) sa IP67 nivoom zaštite Displej za stalni prikaz mjerene temperature (°C, °F, K, Ω) u radnom režimu ili prikaz parametara menija tokom podešavanja Pamćenje min i [...]

Senzori pritiska

,

PT serija Klasični transmiter bez displeja Kućiše od nehrđajućeg čelika 1.4305 (AISI 303) Tačnost 0,3% pune skale Patentirani sigurnosni stop sistem sprečava mogućnost curenja i ako mijerna ćelija pukne IP67 zaštita Zaštita od kratkog spoja i inverznog polariteta Opseg od -1 do 0 bar ili 0…60 bar Analogni izlaz 4…20mA, 0-10V, ili prekidački (fabrički prepodešen [...]

Magnetni senzori za cilindre

,

POTREBAN VAM JE SAMO JEDAN MODEL!!! BIM-UNT, univerzalni magnetni senzor, namijenjen je za SVE tipove cilindara i napravljen da pokrije SVE aplikacije. Bilo direktno ili zahvaljujući brojnim dodacima za montažu, ovaj senzor se može montirati na sve tipove standardnih cilindara. Malo, ali robusno kućište u IP67/IP69K izvedbi ispuniće zahtjeve i najzahtjevnijih aplikacija. Optimalno postavljeni robusni [...]

Kapacitvni senzori

,

Kapacitivni senzori namijenjeni su detekciji kako metalnih tako i materijala koji nisu metalni. Zbog te osobine oni rješavaju aplikacije koje nije moguće riješiti sa induktivnim senzorima. Različiti metali se podjednako dobro detektuju, dok udaljenost detekcije neprovodnih supstanci zavisi od njihovih dielektričnih konstanti. Pri rješevanju aplikacija sa kapacitivnim senzorima, na primjer detekcija nivoa, treba imati u [...]

Linearni senzori položaja

,

Na potpuno istom principu kao i senzori ugla prvobitno su razvijeni linearni senzori položaja serije LI. Pokrivene su dužine do jednog metra. Maksimalna udaljenost rezonatora od letve je do 4mm. Dozvoljeno pomjeranje lijevo-desno u odnosu na osu je 3mm (ako se koristi vođeni element kao na slici – ovo odstupanje nije moguće). Rezolucija je 12 [...]

Induktivni senzori ugla

,

Induktivni senzori ugla funkcionišu na novom mjernom principu. Za razliku od klasične detekcije magneta induktivni senzori položaja rade na principu induktivne RLC sprege. Senzor je tako potpuno imun na elektromagnetno polje koje mogu generisati veliki motori na primjer: RI senzori su pogodni za mnoge aplikacije zahvaljujući odličnoj otpornosti na interferencije, IP67 kućištu i praktično neograničenom [...]