Senzori

Home » Senzori » Page 3

IR temperaturni senzori i termalne kamere

,

Tehnološki lider u oblasti u kojoj radi, Micro-Epsilon neprestano razvija senzore visoke preciznos i visokih performansi, mernu opremu, i sisteme za svoje korisnike. Micro-Epsilon grupa kompanija fokusirana je na različite tehnologije od kojih je svaka vodeća u svojoj oblasti . Uz tradicionalno vodeću poziciju u oblas merenja geometrijskih veličina i dimenzija sada su na raspolaganju [...]

Eddy current – senzori udaljenosti

,

Tehnološki lider u oblasti u kojoj radi, Micro-Epsilon neprestano razvija senzore visoke preciznos i visokih performansi, mernu opremu, i sisteme za svoje korisnike. Micro-Epsilon grupa kompanija fokusirana je na različite tehnologije od kojih je svaka vodeća u svojoj oblasti . Uz tradicionalno vodeću poziciju u oblas merenja geometrijskih veličina i dimenzija sada su na raspolaganju [...]

Laserski mjerni senzori

,

Tehnološki lider u oblasti u kojoj radi, Micro-Epsilon neprestano razvija senzore visoke preciznos i visokih performansi, mernu opremu, i sisteme za svoje korisnike. Micro-Epsilon grupa kompanija fokusirana je na različite tehnologije od kojih je svaka vodeća u svojoj oblasti . Uz tradicionalno vodeću poziciju u oblas merenja geometrijskih veličina i dimenzija sada su na raspolaganju [...]

Confocal mjerni sistemi

,

Tehnološki lider u oblasti u kojoj radi, Micro-Epsilon neprestano razvija senzore visoke preciznos i visokih performansi, mernu opremu, i sisteme za svoje korisnike. Micro-Epsilon grupa kompanija fokusirana je na različite tehnologije od kojih je svaka vodeća u svojoj oblasti . Uz tradicionalno vodeću poziciju u oblas merenja geometrijskih veličina i dimenzija sada su na raspolaganju [...]

Checker vision senzori

,

U proizvodnim pogonima se često javljaju potrebe za senzorima koji prevazilaze mogućnosti standardnih fotoćelija, a koji su podjednako pristupačni i jednostavni za montažu i podešavanje. Apsolutni svjetski lider u oblasti vision senzora je Cognex-ov model Checker koji je u okviru jednog senzora objedinio kameru, procesor, sočivo, Input/Output mogućnosti za detekciju i inspekciju do 6000 proizvoda [...]

Laserski 2D skeneri

,

LRS 36 (line range sensors) serija detektuje prisustvo objekata slično svjetlosnim zavjesama ili laserskim skenerima, pri čemu je cijena ovog rješenja mnogo niža. Detekcija objekata se vrši na osnovu njihove visine bilo gdje duž laserske linije. Moguće je konfigurisati 16 nezavisnih inspekcijskih zona i 16 inspekcijskih zadataka. LPS 36 (line profile sensors) serija može mjeriti [...]

Sigurnosni laserski skeneri prostora

, ,

Rotoscan je sigurnosni laserski skener za zaštitu velikih opasnih zona i zona gdje je neophodna fleksibilnost u definisanju granica opasnosti. Skener može zaštititi zone prečnika do 6,25m, a ugao skenirane površine je 190 stepeni. Skener detektuje dvije zone i to upozoravajuću i zaštitnu zonu. Rotoscan je veoma koristan u aplikacijama pokretnih transportera u industriji, gdje [...]

Viljuškasti senzori za detekciju

,

Viljuškasti senzori za detekciju veoma malih objekata (detekcija objekata dimenzija 0,05mm, sa histerezisom prekidanja od 20 mikrometara) sa visokom frekvencijom prekidanja. Viljuškasti senzori za pouzdanu detekciju svih vrsta etiketa: papirne etikete na papirnoj podlozi papirne etikete na prozirnoj podlozi prozirne etikete na papirnoj podlozi prozirne etikete na prozirnoj podlozi metalizirane etikete… Detekcija etiketa različitih debljina [...]

Modularni industrijski RFID sistem

, ,

Osnova sistema su standardni BL20/BL67/BLcompact sistemi za koje je TURCK razvio RFID module, specijalne glave za čitanje/pisanje (u kućištu standardnih senzora) i naravno tagove za različite aplikacije. RFID koncept dostupan je i u obje tehnologije HF (13.56 MHz, ISO15693) i UHF (840…960MHz, ISO 18000-6CEPCglobalClass 1 Gen 2) tehnologiji koja omogućava izuzetno velike udaljenosti čitanja/pisanja. Velika [...]

Fieldbus tehnologija

, ,

Od samog nastanka fieldbus tehnologije kompanija TURCK je aktivna na ovom polju. TURCK je aktivan u skoro svim fieldbus udruženjima i može se pohvaliti širokim programom komponenti za skoro sve savremene fieldbus sisteme. Ukoliko planirate koristiti neki od fieldbus sistema na raspolaganju su vam sve komponente – od senzora preko kablova, konektora, decentralizovanih I/O modula, [...]