Senzori

| Senzori

NIVOBOB

, ,

Nivobob® -je kontinualni merač nivoa i koristi se za merenje nivoa zrnastih i praškastih materijala u silosima i tankovima, a takođe i za merenje interfejs [...]

KONDUNIVO

, ,

Kondunivo® - Konduktivni prekidač nivoa Kondunivo® - Prekidač za detekciju nivoa se koristi za detekciju nivoa tečnosti ili mulja u zatvorenim ili otvorenim tankovima. Najčešća [...]

FLEXINIVO

, ,

Flexinivo® -Uređaj je kombinacija prekidača nivoa i sistema za kontinualno merenje. Multifunkcionalni sistem je posebno pogodan za aplikacije volumetrijskog doziranja raznih praškastih/zrnastih materijala kao na [...]

CAPANIVO

, ,

Capacitivni Prekidač za Detekciju Nivoa Capanivo® nivo prekidač može se koristiti za detekciju nivoa velikog broja različitih čvrstih i tečnih materijala, kako za detekciju gornjeg [...]

Atex ultrazvočni senzorji z IO-Linkom

, ,

Atex ultrazvočni senzorji so predstavniki najnovejše serije Turckovih ultrazvočnih senzorjev RUU, primernih za uporabo v eksplozivnih conah 2 in 22. Dosegi senzorjev od 40, 130, [...]

Mjerenje nivoa

,

LM 80 / LM 200 / SS140XP • najrobusniji laserski senzori na tržištu za rad u uslovima visoke zaprašenosti • dometi od 30m [...]

Industrijski presostati

, ,

DS400 i DS401 serije Inteligentni presostat i stainless steel kucištu opsega od 0…100mbara do 0…600bara sa jednim ili dva podesiva PNP kontakta i analognim (dvožicnim [...]

Transmiteri diferencijalnog pritiska

, ,

              DPS 300 serija Diferencijalni transmiter pritiska za gasove i kompresovani vazduh sa mogucnošću više podesivih opsega od [...]

Transmiteri pritiska

, ,

          17.609 G serija Transmiter pritiska za frigo mašine (rashladne vitrine, frižideri...) sa stainless still senzorom u opsezima od 0...6 [...]